کمپانی Apel (آزمایشگاهی)

کمپانی Apel ژاپن

از سال 1976 ما ابزارهای تحلیلی نوری از جمله دستگاههای پزشکی مانند بیلی روبین متر نوزاد ، هموگلوبین متر و ابزارهای تحلیلی مانند رنگ سنج فوتوالکتریک ، اسپکتروفتومتر و غیره را توسعه داده ، طراحی و ساخته ایم.

ما محصولات خود را نه تنها در ژاپن بلکه در سراسر جهان بیش از 60 کشور جهان عرضه کرده ایم.

محصولات ما در کلیه زمینه های تجزیه و تحلیل غلظت مایع مانند بخش زنان و زایمان ، کودکان ، مرکز خون ، آزمایشگاه ها ، مدرسه ، تولید کنندگان مواد غذایی و نوشیدنی و سایت تست کیفیت آب و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

ما همچنین ISO9001 و ISO13485 و همچنین مجوز ژاپنی وزارت بهداشت ، کار و رفاه را به دست آورده ایم.

و ما با استفاده از این سیستم کنترل کیفیت محصولاتی با کیفیت بالا در سراسر جهان ارائه کرده ایم.

و ما همچنان به تلاش خود ادامه می دهیم تا کیفیت جدیدتر و تجهیزات جدیدی را توسعه دهیم.