زیاده‌روی در هیسترکتومی

موارد درمانی دیگر غیر‌از عمل هیسترکتومی در زنان با خونریزی‌های غیرطبیعی رحم(AUB) و سایر وضعیت‌های خوش‌خیم کمتر انجام می‌شود. این مقاله در ‌۲۳‌دسامبر۲۰۱۴ در مجله‌ی زنان و مامایی آمریکا انتشار‌یافته است. زنانی که هیسترکتومی می‌شوند ۱۸/۳٪ موارد پاتولوژی تأییدکننده ندارند. کالج جراحان زنان و مامایی آمریکا موارد دیگری غیر‌از هیسترکتومی که شامل درمان هورمونی و هیستروسکوپی جراحی و حذف آندومترو کاربرد آی‌یودی با ترکیب لونورجسترل (Levonorgestrel Intrauterine Device IUDدر بسیاری‌از موارد اقـدام اولیــه در چنین وضعیت‌هایی می‌باشد، که توسط lauren E Corona, BS Detroit Wayne در دانشکده پزشکی میشیگان نوشته شده‌است، با وجود آن‌که موارد دیگری از اقدامات درمانی موجب کاهش هیسترکتومی شده است،کاربرد هیسترکتومی بیش‌از‌حد۱۶تا۷۰٪ تخمین‌زده می‌شود.مدارک بـه‌دست‌آمده از ۵۲ بیمارستان در میشیگان در ۶۲۱۰ مورد هیسترکتومی ۱۸/۳٪ پاتولوژی تأییدکننده نداشته‌اند که نشان‌دهنده‌ی آن بوده که هیسترکتومی بدون وجود فیبروئید یا آندومتروزیس یا هیپرپلازی آندومتر یا ادنومیوزیس یا پاتولوژی ادنکس‌ها یا سرطان غیرمنتظره انجام‌شده‌است.عوامل مستقل دیگر همراه با پاتولوژی تأیید نشده شامل اندازه‌ی رحم کوچک ، آندومتریوزیس، و یا فیبروم رحم با سن پایین بود. نسبت پاتولوژی تأیید نشده ۳۷/۸٪ در زنان جوانتر از ۴۰سال و ۱۲٪ در زنان با ۴۰تا۵۰سال و ۷/۵٪ در آنهایی که بیش‌از ۵۰ سال داشتند بود. محدودیت‌های این بررسی شامل گزارش‌های پزشکی و موارد انتخابی مورد شک و عدم امکان دسترسی به تصاویر قبل‌از عمل است.در‌نتیجه آن که ۱۸٪ زنان پاتولوژی تأییدکننده ازنظر هیسترکتومی نداشته‌اند و اغلب زنان حداکثر یک مورد دیگری از درمان غیراز هیسترکتومی داشته‌اند این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که فرصت‌هایی ازنظر کاهش عمل هیسترکتومی وجود‌دارد. در‌این بــررسی مشخـص شـده‌استLevonorgestrel IUD که یکی‌از موثرترین اقدامات درمانی دیگر برای ‌AUB و دردهای لگنی است  به مقدار قابل‌توجهی کمتر استفاده شده‌است. این موارد اهداف اولیه بالا‌بردن کیفیت درمان و صرفه‌جویی مالی با اجتناب از عمل هیسترکتومی غیرضروری می‌باشد..

 

دکتر منوچهرمجد – زنان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *